Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Wójt Gminy Srokowo ogłasza konkurs ofert…

15-03-2019

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 48, art. 48b ustawy z dnia...

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo zrealizowała kolejny proje…

29-10-2018

Gmina Srokowo zrealizowała projekt pn. „DOPOSAŻENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY SROKOWO W URZĄDZENIA RATOWNICTWA, NIEZBĘDNE DO UDZIELANIA POMOCY POSZKODOWANYM BEZPOŚREDNIO NA MIEJSCU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA", który współfinansowany jest...

Więcej