Artykuły z kategorii

Ogłoszenia

Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wnioskó…

17-05-2021

OGŁOSZENIE z dnia 17.05.2021 r. Wójt Gminy Srokowo ogłasza nabór wniosków w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja może być przyznana na inwestycje realizowane w granicach administracyjnych...

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej

Edukacja

Zdalna szkoła + w Gminie Srokowo

09-09-2020

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do...

Więcej