Artykuły z kategorii

Komunikaty dotyczące koronawirusa

Infolinia w sprawie transportu do punktu…

12-01-2021

Nr telefonu przeznaczony dla osób, które z różnych względów nie będą mogły same udać się do punktu szczepień w celu informowania w jaki sposób korzystać z transportu zorganizowanego przez Gminą...

Więcej

Ogłoszenia

Zaproszenie Pana Ministra Grzegorza Pu…

20-01-2021

Szanowni Państwo! Mam zaszczyt skierować do konsultacji publicznych projekt Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej dotyczącego okresu 2023-2027.

Więcej

Fundusze unijne

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie n…

18-10-2019

Gmina Srokowo otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Chronimy pszczoły – ratujemy świat”. Projekt dofinansowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna”.

Więcej

Edukacja

Zdalna szkoła + w Gminie Srokowo

09-09-2020

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do...

Więcej