Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
23 Luty 2018, 13:00
Odsłon : 461

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się 23 lutego 2018r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XLVI sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena stanu gospodarki energetycznej i wodno-kanalizacyjnej w kontekście potrzeb inwestycyjnych, kosztów bieżących oraz jakości i dostępności usług dla mieszkańców.

7. Realizacja uchwał Rady Gminy za 2017 r.

8. Informacja o pozyskanych przez gminę środkach unijnych w 2017 r.

9. Analiza działań i form promocji w Gminie Srokowo w 2017 r.

10. Informacja o organizacji ferii zimowych dla dzieci i młodzieży w GOK, Szkole Podstawowej i obiektach sportowych.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023.

11.2. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018 r.

11.3. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez likwidację Szkoły filialnej w Solance.

11.4. Zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance poprzez likwidację oddziałów w Szkole filialnej w Solance.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński