Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej XLVII Sesji Rady Gminy Srokowo
06 Marzec 2018, 13:00
Odsłon : 444

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo, na wniosek Wójta Gminy Srokowo zwołuję nadzwyczajną XLVII sesję Rady Gminy Srokowo, na którą zapraszam w dniu 6 marca 2018r. (wtorek) na godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, ul. Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie nadzwyczajnej XLVII sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie jako wkładu własnego na realizację projektu „Aktywizacja społeczno – zawodowa w Gminie Srokowo” w ramach Działania 11.1 Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie XLVII sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński