Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Kwalifikacja wojskowa
19 Kwiecień 2018, 08:00
Odsłon : 205

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa, na terenie powiatu kętrzyńskiego będzie trwała od 26.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 1999 r.

2. mężczyzn urodzonych w latach 1994–1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 1997–1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1994–1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 944);

Ponadto, do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają);
  • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
  • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Powiatowa Komisja Lekarska w Kętrzynie:

Miejsce stawiennictwa: Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21.

od 26.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

Lp.

Miasto / Gmina

Termin stawiennictwa

1

Miasto Kętrzyn

26.03-05.04.2018 r.

2

Gmina Barciany

05–06.04.2018 r.

3

Gmina Kętrzyn

09–12.04.2018 r.

4

Miasto i Gmina Korsze

12-17.04.2018 r.

5

Miasto i Gmina Reszel

17–18.04.2018 r.

6

Gmina Srokowo

19.04.2018 r.

7

Powiat - Kobiety

20.04.2018 r.

8

Dzień dodatkowy

23.04.2018 r.

Przypominamy tylko, że nieotrzymanie wezwania imiennego z Urzędu Miasta lub Gminy nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawiennictwa w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu wojewody.

Miejsce Internat Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, ul. Poznańska 21