Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnej L Sesji Rady Gminy Srokowo
25 Maj 2018, 14:00
Odsłon : 388

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo, na wniosek Wójta Gminy Srokowo zwołuję nadzwyczajną L sesję Rady Gminy Srokowo, na którą zapraszam w dniu 25 maja 2018r.(piątek) na godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, ul. Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie nadzwyczajnej L sesji Rady Gminy Srokowo i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Podjęcie uchwał w sprawienadania medali „Za zasługi dla Gminy Srokowo”.

4. Podjęcie uchwały w sprawiezaciągnięcia w BGK w Olsztynie pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.

5. Zamknięcie obrad nadzwyczajnej L sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński