Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
30 Maj 2018, 12:00
Odsłon : 347

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na LI sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 30 maja 2018r. (środa) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LI sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołów z XLIX i L nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Srokowo za 2017 rok.

7. Ocena stanu przygotowań do realizacji przychodów ze sprzedaży składników majątkowych i zdolności kredytowej gminy.

8. Ocena stanu przygotowań do realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

9. Ocena przygotowań do funkcjonowania kompleksu nad jeziorem Rydzówka na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. Podjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Srokowo.

10.2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023.

10.3. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018 r.

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński