Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
24 Lipiec 2018, 14:00
Odsłon : 341

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na LIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 24 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LIII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018 r.

6.2. Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Srokowo.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

9. Zakończenie obrad LIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński