Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
24 Sierpień 2018, 13:00
Odsłon : 357

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na LIV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie LIV sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wykonanie budżetu Gminy Srokowo za I półrocze 2018 r.

7. Wykonanie budżetu szkoły za 6 miesięcy 2018 r. oraz przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2018/2019.

8. Informacja o wykonaniu funduszy sołeckich.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. Przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Srokowo.

9.2. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Srokowo.

9.3. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023.

9.4. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

12. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński