Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy
16 Listopad 2018, 12:00
Odsłon : 283

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na LVII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 16 listopada 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie LVII sesji Rady Gminy Srokowo.

2.   Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3.   Przyjęcie protokołu z  LVI sesji Rady Gminy Srokowo.

4.   Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby do tego zobowiązane.

7.   Informacja o przygotowaniu gminy do sezonu zimowego 2018/2019.

8.   Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjnych za trzy kwartały 2018 r.

9.   Informacja o stanie mienia gminnego na dzień 31 października 2018 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2018-2023.

10.2. Zmiany budżetu Gminy Srokowo na 2018r.

11.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

13.  Podsumowanie VII kadencji Rady Gminy.

14.  Zakończenie obrad LVII sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksander Kamiński