Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy Srokowo
31 Styczeń 2020, 14:00
Odsłon : 140

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XVII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Informacja merytoryczna dotycząca ferii zimowych dla dzieci i młodzieży.

7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Srokowo z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Srokowie z Filią w Solance.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2020-2024.

8.2. Zmiana budżetu Gminy Srokowo na 2020 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

11. Zakończenie obrad XVII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń