Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Srokowo
28 Sierpień 2020, 14:00
Odsłon : 95

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. (piątek) o godz. 14.00 w sali widowiskowej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołów z XXI i XXII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Analiza budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.

7. Wykonanie budżetu szkoły za 6 miesięcy 2020 r. oraz przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2020/2021. Przegląd placówki.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

8.1. Określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

8.2. Określenie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

8.3. Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Srokowo.

8.4. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Sówka w obrębie geodezyjnym Wysoka Góra w gminie Srokowo.

8.5. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2020-2024.

8.6. Zmiana budżetu Gminy Srokowo na 2020 r.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

11. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń