Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj
Zawiadomienie o zwołaniu XXIV Sesji Rady Gminy Srokowo
30 Wrzesień 2020, 14:00
Odsłon : 59

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w sali widowiskowej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków w sprawie jego zmiany.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Srokowo.

4. Informacja Wójta Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Ocena realizacji działań w zakresie promocji gminy i pozyskiwania środków zewnętrznych za I półrocze 2020 r.

7. Informacja Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Srokowo w roku szkolnym 2020/2021.

8. Ocena stopnia realizacji zadań z funduszu sołeckiego w I półroczu 2020r.

9. Wnioski do budżetu Gminy Srokowo i powiatu kętrzyńskiego na 2021 r.

10. Informacja na temat założeń do budżetu Gminy na 2021 r.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

11.1. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Srokowo na rok szkolny 2020/2021.

11.2. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Srokowo na lata 2020-2024.

11.3. Zmiana budżetu Gminy Srokowo na 2020 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

14. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy Srokowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Dziadoń