NIE WYPALAJ A Pagowski 03 f443495619

komunikatUbój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie w okresie od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r. przeprowadza działania priorytetowe na terenie powiatu kętrzyńskiego. Celem działań jest poprawa poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na terenie gminy Srokowo działaniem priorytetowym w tym okresie jest kontrola rejonu wiaty rowerowej (tzw. miejsca wypoczynku) w miejscowości Solanka oraz rejonu przystanku autobusowego w miejscowości Solanka.

czad 1a3Rozpoczął się sezon grzewczy a wraz z nim wzrasta ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć osób tlenkiem węgla (czadem) z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych.

Przyczyną tragedii może być niewiedza, zaniedbanie, czy wadliwa instalacja odprowadzania spalin.

OSTRZEGAMY!

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.

Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

 

Uwaga ASFW związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

  • obszar zagrożenia (kolor niebieski na mapie),
  • obszar objęty ograniczeniami (kolor czerwony na mapie),
  • obszar ochronny (kolor żółty na mapie).