Nie dla czadu

z5Zgodnie z Planem Szkolenia Obronnego w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2019 roku oraz własnym Planem Szkolenia Obronnego w 2019 roku, przeprowadzono ćwiczenie obronne na temat „Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego państwa w tym kierowanie obronnością w Województwie. Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem urzędów administracji samorządowej do funkcjonowania w zapasowych miejscach pracy nałożenie świadczeń rzeczowych (w razie potrzeby) plan przemieszczania na ZMP”.

Polish police logoZdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego realizowanego w okresie od 01.08.2019 do 31.01.2020 rok.

W miejscowości Srokowo ul. Ogrodowa na terenie Szkoły Leśnej przy Nadleśnictwie według zgłoszeń mieszkańców dochodzi tam do gromadzenia się młodzieży, zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania.

Głównym celem do osiągnięcia jest ograniczenie przestępstw i wykroczeń.

szacowanie Wójt Gminy Srokowo informuje o możliwości składania wniosków dotyczących oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Na podstawie złożonych wniosków przez rolników sporządzone zostanie pismo do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód wywołanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioski prosimy składać na załączonym poniżej druku wraz z wnioskiem na dopłaty na rok 2019 w terminie 14 dni od daty powstania szkody w Urzędzie Gminy Srokowo.

NIE WYPALAJ A Pagowski 03 f443495619