asf zagrozonyW związku z Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko, Wójt Gminy Srokowo informuje, że część terenu Gminy Srokowo została określona obszarem zagrożonym afrykańskim pomorem świń (Siniec, Dolny Siniec, Siniec-Cegielnia, Rypławki, Siemkowo oraz Podlasie).

szacowanie Wójt Gminy Srokowo informuje o możliwości składania wniosków dotyczących oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Na podstawie złożonych wniosków przez rolników sporządzone zostanie pismo do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód wywołanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioski prosimy składać na załączonym poniżej druku wraz z wnioskiem na dopłaty na rok 2019 w terminie 14 dni od daty powstania szkody w Urzędzie Gminy Srokowo.

NIE WYPALAJ A Pagowski 03 f443495619

komunikatUbój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie w okresie od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r. przeprowadza działania priorytetowe na terenie powiatu kętrzyńskiego. Celem działań jest poprawa poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na terenie gminy Srokowo działaniem priorytetowym w tym okresie jest kontrola rejonu wiaty rowerowej (tzw. miejsca wypoczynku) w miejscowości Solanka oraz rejonu przystanku autobusowego w miejscowości Solanka.