zapobiegajmy pozaromCelem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej. Jako temat można również obrać historię pożarnictwa.

Konkurs prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:

I grupa – przedszkola

II grupa – szkoły podstawowe klasy I-III

III grupa – szkoły podstawowe klasy IV-VI

IV grupa – szkoły podstawowe klasy VII -VIII lub gimnazja klasy II-III

V grupa – szkoły ponadpodstawowe

VI grupa – Dorośli

Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem (metryczką) - tutaj

Uwaga: nie przewiduje się wykonywania prac zbiorowych.

Do 27 listopada 2017 r. (termin ostateczny) najlepsze prace oraz dokumentacja z przebiegu eliminacji szkolnych (tj. protokół jury i wykaz prac) powina być nadesłana lub dostarczona do KP PSP Kętrzyn – adres: Plac Słowiański 1a, 11-400 Ketrzyn, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Prace nadesłane po w/w terminie lub bez metryki nie będą dopuszczone do szczebla powiatowego, który zostanie rozstrzygnięty do 15 grudnia 2017 r. Ostateczna data zostanie podana w terminie późniejszym.

Przy czym na szczebel powiatowy z każdej szkoły, przedszkola, placówki wychowawczej można przesłać po TRZY najlepsze prace w każdej grupie wiekowej.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących konkursu, informacji udziela Joanna Siwek tel. 89 751 71 16.

Na szczeblu powiatowych przewiduje się wręczenie nagród rzeczowych ufundowanych przez sponsorów oraz zwiedzanie strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Kętrzynie.

 

Regulamin - DO POBRANIA