Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie w okresie od 01.02.2019 r. do 31.08.2019 r. przeprowadza działania priorytetowe na terenie powiatu kętrzyńskiego. Celem działań jest poprawa poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej i mieszkańców powiatu kętrzyńskiego. Na terenie gminy Srokowo działaniem priorytetowym w tym okresie jest kontrola rejonu wiaty rowerowej (tzw. miejsca wypoczynku) w miejscowości Solanka oraz rejonu przystanku autobusowego w miejscowości Solanka.