szacowanie Wójt Gminy Srokowo informuje o możliwości składania wniosków dotyczących oszacowania szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Na podstawie złożonych wniosków przez rolników sporządzone zostanie pismo do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o powołanie komisji ds. szacowania szkód wywołanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wnioski prosimy składać na załączonym poniżej druku wraz z wnioskiem na dopłaty na rok 2019 w terminie 14 dni od daty powstania szkody w Urzędzie Gminy Srokowo.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Srokowo, pok. Nr 3, tel. 89 754 45 30

 

WNIOSEK O SZACOWANIE SZKÓD - DO POBRANIA