asf zagrozonyW związku z Rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko, Wójt Gminy Srokowo informuje, że część terenu Gminy Srokowo została określona obszarem zagrożonym afrykańskim pomorem świń (Siniec, Dolny Siniec, Siniec-Cegielnia, Rypławki, Siemkowo oraz Podlasie).

W obszarze zagrożonym zakazuje się:
- wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodartw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
- transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
- oganizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

W obszarze zagrożonym nakazuje się:
- oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
- niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:
"UWAGA !
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY"

 

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Giżycko - do pobrania