ASF zapowietrzonyW związku z Rozporządzeniem Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Srokowo, Wójt Gminy Srokowo informuje, że część terenu Gminy Srokowo została określona:

1. obszarem zapowietrzonym afrykańskim pomorem świń (Srokowo, Leśniewo, Leśny Rów, Lesieniec, Pyszki, Rybakowo, Młynowo, Księży Dwór, Silec, Solanka);

a) na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

- wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie;
- transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie;
- organizowania targów, wystaw zwierząt i odłowów zwierząt łownych;
- organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, w których uczestnikom towarzyszą zwierzęta;
- wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie;
- wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie;

b) na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:

- oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- pozostawienie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
- posiadaczom świń zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Kętrzynie miejsc, w których przebywają świnie;
- niezwłoczne powiadomienie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:
"UWAGA!
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAPOWIETRZONY"
- wyłożenie przez zarządców dróg publicznych w miejscach wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kętrzynie mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym, a także ich utrzymanie po wyłożeniu w stanie wilgotnym, zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

2. obszarem zagrożonym afrykańskim pomorem świń (Osikowo, Wilczyny, Wilcza Wólka, Kolkiejmy, Wilcze, Jegławki, Stare Jegławki, Sówka, Suchodoły, Srokowski Dwór, Pieczarki, Wysoka Góra, Kosakowo, Wikrowo, Wólka Jankowska, Jankowice, Kaczory, Szczeciniak, Chojnica, Kąty, Dolny Siniec, Siniec-Cegielnia, Siemkowo, Podlasie, Nowa Różanka, Rypławki, Silecki Folwark, Lipowo, Marszałki);

a) na obszarze zagrożonym zakazuje się:

- wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodartw, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
- transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwach, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
- organizowania targów, wystaw zwierząt oraz odłowów zwierząt łownych;

b) na obszarze zagrożonym nakazuje się:

- oczyszczanie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, środków żywienia zwierząt, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
- zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
- posiadaczom świń zgłaszanie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których przebywają świnie;
- niezwłoczne powiadomienie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
- oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z wyraźnym, czytelnym z odległości co najmniej 100 m napisem:
"UWAGA !
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY"

 

Rozporządzenie Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Srokowo - do pobrania

Oznakowanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego - do pobrania