komunikatGmina Srokowo przypomina najemcom lokali mieszkalnych o wymaganiach dotyczących instalacji gazowej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.). 

Dział I, Rozdział 7, § 156. pkt 4. - Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne  przy butli, przewód z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami spalinowymi lub powietrzno – spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń gazowych.

  • § 173. pkt 1. ppkt 3. - Kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym;
  • § 177. [Wymagania dotyczące zasilania gazem płynnym z indywidualnych butli (11 kg) urządzeń gazowych]

Urządzenia gazowe instalowane w budynku mogą być zasilane gazem płynnym z indywidualnych butli o nominalnej zawartości gazu do 11 kg, pod warunkiem spełnienia następujących wymagań:

  1. w jednym mieszkaniu, warsztacie lub lokalu użytkowym nie należy instalować więcej niż dwóch butli:
  2. w pomieszczeniu, w którym instaluje się butlę, należy zachować temperaturę niższą niż 35°C;
  3. butlę należy instalować wyłącznie w pozycji pionowej;
  4. butlę należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi;
  5. między butlą a urządzeniem promieniującym ciepło, z wyłączeniem zestawów urządzeń gazowych z butli, należy zachować odległość co najmniej 1,5 m;
  6. butli nie należy umieszczać w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń mogących powodować iskrzenie;
  7. urządzenie gazowe należy łączyć z reduktorem ciśnienia gazu na butli za pomocą elastycznego przewodu o długości nieprzekraczającej 3 m i wytrzymałości na ciśnienie co najmniej 300 kPa, odpornego na składnik gazu płynnego, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę do 60°C;

urządzenie gazowe o mocy cieplnej przekraczającej 10 kW należy łączyć z przewodem elastycznym, o którym mowa w pkt 7, rurą stalową o długości co najmniej 0,5 m.