konkurs fotoZwiązek Gmin Warmińsko – Mazurskich ogłasza XIV edycję konkursu fotograficznego pt. „Krajobraz Warmii i Mazur”. Patronat medialny nad konkursem objęła „Gazeta Olsztyńska”.

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych znajdujących się na terenie gmin członkowskich Związku.

Jego celem jest rozbudzenie zainteresowań młodzieży dziedzictwem przyrodniczym Warmii i Mazur, pogłębienie znajomości walorów krajobrazowych oraz rozwijanie więzi z własnym regionem i jego pięknem.

Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, nadesłano ok. 100 zdjęć, na których utrwalono piękno krajobrazu Warmii i Mazur.

Najlepsze zdjęcia zostały umieszczone na główce kalendarza Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich na rok 2018 (1200 szt.).

DO POBRANIA:

Regulamin

Karta zgłoszenia