×

Uwaga

IMAGESIZER_ERR_ACCESS

maluch17Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH  plus", konkurs „MALUCH plus” 2017.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2017/ogloszenie-o-konkursie/

minfas16Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Wójcie Gminy Srokowo włączyły się do Kampanii STOP FAS. Dnia 9 września przypada Światowy Dzień FAS.

Kampania rozpoczęła się w województwie pomorskim w 2014 roku z inicjatywy lek. med. Grażyny Rymaszewskiej z Fundacji „Trzeźwość” woj. pomorskie.

FAS- Fetal Alcohol Syndrome- Alkoholowy Zespół Płodowy. Fas dotyka dzieci, których matki będąc w ciąży piły alkohol.

Cele kampanii

* Zmniejszenie liczby dzieci narażonych na kontakt z alkoholem w życiu płodowym, a co za tym idzie zmniejszenie liczby dzieci dotkniętych FAS i innymi poalkoholowymi zaburzeniami.
* Organizowanie pomocy tym dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom.

Cele są realizowane m. in. poprzez szeroką edukację społeczną na temat wpływu alkoholu na rozwój płodu.

W Gminie Srokowo obchody Światowego Dnia Fas rozpoczynamy 9 września poprzez rozpropagowanie plakatów informacyjnych , umieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy i GOPS. Pracownicy GOPS, Urzędu Gminy Srokowo, Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, uczniowie i pedagodzy szkół, którzy włączyli się do kampanii w tym dniu będą pracować w żółtych koszulkach „Woda-Tak Alkohol-Nie”. Natomiast dnia 18 września podczas Gminnych Dożynek zostaną przeprowadzone szersze działania:

Kopia plakat dotacja 2016

Kopia plakat dotacja 2016plakat dotacja 2016

paleta1

Międzygminny Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu "Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Jankowice, Szczeciniak i Leśniewo" został rozstrzygnięty.

minmiodyKonkurs plastyczny rozstrzygnięty

5Ochotnicze Straże Pożarne w Srokowie i w Jegławkach, dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego „Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zrealizowały projekty, dzięki którym zostały wyposażone w specjalistyczny sprzęt ratownictwa ekologicznego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe opisy zrealizowanych projektów: