pomocprawnaLOKALIZACJA PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO, w których pomocy prawnej udzielą adwokaci oraz radcowie prawni:

logo casCentrum Animacji Społecznej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz aktywnych mieszkańców obszaru LGD9 i LGR na bezpłatne szkolenie pn. Bezpieczeństwo informacji w organizacjach pozarządowych rok po RODO”, które odbędzie się 25 maja 2019r. (sobota) w godz. 08.00-16.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” (Plac Wolności 1b; 11-600 Węgorzewo).

Szkolenie poprowadzą: Paulina Skrouba i Marta Grochocka – Inspektorki Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej – skan formularza) do biura Centrum Animacji Społecznej w Węgorzewie lub w Wilkasach.

PE2019INFORMACJA
WÓJTA GMINY SROKOWO
Z DNIA 6 MAJA 2019 r.
o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
zarządzonych na dzień 26 MAJA 2019 r.