sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 25 ust. 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 29 marca 2018r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (sala obrad, I piętro) z następującym porządkiem obrad:

swiat mirka srokowo23 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie odbędzie się wystawa niezwykłej fotografii Mirosława Frycy. Wspaniałego fotografa przyrody, który z wielkim szacunkiem traktował każdą jej cząstkę. W pierwszej części spotkania zaprezentowane zostaną fotografie artysty przedstawiające faunę i florę powiatu kętrzyńskiego. Będzie to szansa na poznanie piękna naszego powiatu ujętego przez fotografa z doskonałym wyczuciem, kunsztem oraz pasją.

zielone lat 2018Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił tegoroczną edycję Konkursu Agro-Eko-Turystycznego ZIELONE LATO. To jeden z najstarszych i najbardziej znanych konkursów w kraju, organizowanych z myślą o popularyzacji turystyki na obszarach wiejskich.

ZIELONE LATO to nazwa konkursu, w ramach, którego samorząd województwa rokrocznie wybiera najlepsze obiekty turystyczne zlokalizowane na obszarach wiejskich Warmii i Mazur.

wirus hpvKomisja konkursowa w składzie: Dariusz Kowalski, Ewa Dudek, Małgorzata Chociełowska działając na podstawie Regulaminu organizowania konkursu ofert w konkursie ofert na realizację w roku 2018, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą ,,Gminny Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego- HPV (Typ 6,11, 16, 18)  wśród populacji dziewcząt z rocznika 2002, mieszkanek Gminy Srokowo, zawiadamia o zakończeniu konkursu i jego wyniku.