dla młodzieży

dla dorosłych

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w okresie od 01.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z § 25 ust. 3 i 5 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali widowiskowej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 z następującym porządkiem obrad:

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia w ramach realizowanego projektu pn.: „Centrum Usług społecznych jako nowa jakość wsparcia mieszkańcom gminy Srokowo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa:

UWAGA 800x400W związku z rozpoczęciem prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Srokowo na 2022 rok zapraszamy do czynnego udziału radnych oraz jednostki pomocnicze Gminy w tworzeniu projektu budżetu. Organizacje społeczne, polityczne oraz mieszkańcy gminy mogą składać wnioski do projektu budżetu za pośrednictwem radnych ale również bezpośrednio do Urzędu Gminy  Srokowo na  załączonym wniosku.

Programy

Stopka strony

Serwis Projektu Wrota Warmii i Mazur | Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2021