prowPo pieniądze z PROW jeszcze w tym roku – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomia w końcówce roku cztery nowe nabory wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – informuje Halina Szymańska, prezes ARiMR. – Wśród nich jest np. program pomocy dla tych rolników, którzy chcą przeciwdziałać skutkom suszy i zaopatrzyć swoje gospodarstwa w urządzenia nawadniające. Przed kolejnym sezonem wiosenno-letnim warto o takich inwestycjach pomyśleć. Zachęcam więc do zapoznania się z naszą ofertą pomocy i skorzystanie ze środków dostępnych z budżetu PROW 2014-2020.

konsultacjeProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Projektu uchwały Rady Gminy Srokowo  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.

Przedmiotem konsultacji był  projekt uchwały Rady Gminy Srokowo w spawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2020-2021.

konsultacjeProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Srokowo na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

komunikatKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 19.10.2020r. o ryzyku wystąpienia w Polsce wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w sezonie jesienno-zimowym 2020/2021

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu

komunikat psr 960x720Informacja o wynikach naboru kandydatów na rachmistrza terenowego w Gminie Srokowo do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Gminie Srokowo trwał od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.

konsultacjeZarządzenie 67/2020 Wójta Gminy Srokowo z dnia 5 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.