wieniec dozynkowy regulaminRegulamin Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2019 Gminy Srokowo

Organizator konkursu:
Gmina Srokowo

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

sesjaRGNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z § 25 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Srokowo zapraszam na X sesję Rady Gminy Srokowo, która odbędzie się dnia 19 lipca 2019 r. (piątek) o godz. 14.00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie, Plac Rynkowy 14 (Sala Lustrzana, II piętro) z następującym porządkiem obrad:

plakat kolonieKolonie dla dzieci rolników z województwa warmińską – mazurskiego w Kołobrzegu, Zakopanem i Bieszczadach !!!

Gminne  Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ełku, organizuje kolonie dla dzieci rolników przy współudziale Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Pojezierze Ełckie”.

sad 2 1024x708W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Kętrzynie, Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Rady Gminy Srokowo z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie  3 ławników w tym 1 ławnika do orzekania z zakresu prawa pracy.