hpvNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 48, art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz pkt V. 1. Załącznika do Uchwały Nr LVI/298/18 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2019-2020”.

RPO Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Więcej informacji - tutaj

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.svgSzanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór wniosków w programie "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku.

Więcej informacji - tutaj

UWAGA 800x400Informacja Wójta Gminy Srokowo o zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej im. prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance z końcem roku szkolnego 2018/2019 poprzez obniżenie stopnia organizacji Szkoły Filialnej w Solance do struktury I-IV.

GrafikaAby uzyskać dostęp do swojego zeznania podatkowego za 2018 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, nie trzeba składać żadnego wniosku ani przynosić dokumentów do urzędu skarbowego – zeznanie będzie wystawione automatycznie i bezpłatnie dla wszystkich podatników, którzy rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38. Będzie je można sprawdzić od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 r. wyłącznie elektronicznie na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów (podatki.gov.pl).