UWAGA 800x400Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami informuje o ogłoszeniu dodatkowego naboru wniosków do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gmin będących uczestnikami Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami - do pobrania

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:
1) Edukacja i wychowanie: wspieranie funduszy stypendialnych,
2) Turystyka i wypoczynek:
a. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne i rękodzieła.
b. Wakacje w siodle
3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo

BGK Banner reklamowy Przedsiębiorcze warmińsko mazurskiePreferencyjne pożyczki i poręczenia unijne to wsparcie adresowane szczególnie do przedsiębiorców, którzy poszukują kapitału na rozwój i innowacje w swojej firmie. To także dobry sposób finansowania pomysłów na biznes dla tych, którzy dopiero rozpoczynają lub krótko prowadzą działalność gospodarczą. Odbiorcami wsparcia mogą być więc start-upy i firmy nie mające historii kredytowej, czy zabezpieczeń wymaganych przez banki komercyjne. Dzięki unijnemu wsparciu rozwiniesz swoją firmę, zakupisz maszyny i sprzęt produkcyjny, wzbogacisz swoją firmę o nowe produkty i usługi, a także wprowadzisz innowacyjny pomysł.  Pełną ofertę dostępnych instrumentów finansowych znajdziesz na stronie https://pozyczkiunijne.bgk.pl/oferta-pozyczek-unijnych/warminsko-mazurskie/

komunikatWykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w latach 2019-2020 według stanu na dzień 28 listopada 2019 r. - do pobrania