ankietaAktualnie w Urzędzie Gminy Srokowo trwają prace nad pozyskaniem środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektu, którego celem będzie zwiększenie zakresu spraw urzędowych, które będzie można załatwić przez internet.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety, dzięki czemu planowany projekt będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/uM7QhBunpa9NvEN62

organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs na wykonanie w 2017 r. zadania publicznego Gminy Srokowo poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), oraz Uchwały XXIX/169/16 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2017r., ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: ,,Podtrzymywanie kultury i tradycji narodów gminy Srokowo” .

praca rekrutacjaWójt Gminy Srokowo ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w referacie Gospodarki Terenowej w Urzędzie Gminy Srokowo

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY:  stanowisko urzędnicze, praca głównie umysłowa w urzędzie oraz w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

POCZĄTEK ZATRUDNIENIA: sierpień 2017 r.

organizacje pozarzadoweW dniu lipca 2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr 24/17 z dnia 07 czerwca 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”.

W wyniku przedstawionego protokołu Wójt Gminy zatwierdził ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Siniec "Blusztyn".

Na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę 4000 zł.

 

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz