przetargOgłaszam nieograniczony przetarg ustny na wydzierżawienie lokalu  o pow. użytkowej 147,39 m2, położonego w Srokowie, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury przy Placu Rynkowym Nr 14 w Srokowie, przeznaczonego na prowadzenie lokalu gastronomicznego.

Czynsz wywoławczy wynosi 10,00 zł miesięcznie za 1 m2.

Do ceny uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką do dnia 21 lipca br. wadium w wysokości 1.000,- zł do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Srokowo.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2017 r. o godz. 12-ej, w siedzibie urzędu, pokój Nr 8.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Osobie, która wygra przetarg lecz uchyli się od zawarcia umowy najmu – wadium ulega przepadkowi.

Zmiana profilu działalności wymagać będzie uzyskania własnym kosztem i staraniem zmiany sposobu użytkowania i uzyskania stosownej decyzji.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w pokoju Nr 3, bądź telefonicznie pod numerem :089-7544530.

 

Srokowo 28.06.2017

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz

 

GT.6845.3.1.2017