organizacje pozarzadoweW dniu lipca 2017 roku Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Srokowo Nr 24/17 z dnia 07 czerwca 2017 roku dokonała oceny złożonej oferty na realizację zadania publicznego pod nazwą "Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji”.

W wyniku przedstawionego protokołu Wójt Gminy zatwierdził ofertę Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Siniec "Blusztyn".

Na realizację powyższego zadania przeznacza się kwotę 4000 zł.

 

Wójt Gminy Srokowo
Franciszek Andruszkiewicz