zaprogok1123Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie zaprasza podmioty gospodarcze, lokalnych twórców/producentów, organizacje pozarządowe, sołectwa do prezentacji swoich usług/produktów podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 3 września 2017r. w Srokowie.

Zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z dyrektorem GOK, panem Januszem Januszewskim - tel. 604 094 471.