WNIOSKIBUDZET18Wójt Gminy Srokowo określił wzór wniosku do budżetu gminy Srokowo na 2018 rok dla pozostałych, poza jednostkami organizacyjnymi gminy, wnioskodawców min. radnych, sołtysów, stowarzyszeń i innych instytucji oraz osób fizycznych i prawnych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia  nr 43/17 z dnia 1 września 2017r. 

Termin składania wniosków ustalony został na dzień 30 września 2017r.

Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo.

WNIOSEK DO POBRANIA - KLIKNIJ TUTAJ