praca rekrutacjaSTANOWISKO: urzędnicze ds. budownictwa

WYMIAR CZASU PRACY: pełny etat

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY: stanowisko urzędnicze, praca głównie umysłowa w urzędzie oraz w terenie, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

POCZĄTEK ZATRUDNIENIA: czerwiec 2018 r.

MIEJSCE PRACY – Urząd Gminy Srokowo, Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 maja 2018 r. do godz.14ºº.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo – Plac Rynkowy 1, 11 – 420 Srokowo, pokój nr 9, z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Srokowo” oraz zamieścić w widocznym miejscu nr tel. do kontaktu z kandydatem.

 

Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ