budzet2016Informujemy, że dnia 30 września 2018 r. upływa termin składania wniosków do budżetu na 2019 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu.

WNIOSEK - do pobrania