konsultacjeW okresie od 10 października 2018r. do 02 listopada 2018r. na terenie Gminy Srokowo przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Srokowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

1.Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;
2) otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 26 października 2018r. o godz. 14.00.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:
1) zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ w zakładkach organizacje pozarządowe;
2) udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9), w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;
3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9) lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 02 listopada 2018 roku.