sesjaRGRada Gminy Srokowo podjęła uchwałę w sprawie umarzania należności pieniężnych i odraczania terminu płatności i rozłożenia na raty należności pieniężnych.

Treść uchwały została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Srokowo - kliknij aby przejść.