organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo w związku z ogłoszonym otwartym konkursem zaprasza do składania Ofert w terminie do 23 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00.

Wójt Gminy Srokowo, jednocześnie w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert, zaprasza przedstawicieli organizacji do składania zgłoszeń na członka komisji konkursowej - wniosek należy złożyć (zgłoszenie kandydata) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Srokowie.

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski

 

Załączniki:

Zarządzenie

Załącznik nr 1 do zarządzenia - ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Klauzula RODO