PE2019INFORMACJA
WÓJTA GMINY SROKOWO
Z DNIA 6 MAJA 2019 r.
o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
zarządzonych na dzień 26 MAJA 2019 r.

 

Stosownie do Art. 36 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) informuję, że spis wyborców sporządzony dla wyborów do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO zarządzonych na dzień 26 MAJA 2019 r. jest udostępniony do wglądu wyborców w Urzędzie Gminy Srokowo Plac Rynkowy 1 pokój nr 8 (USC) w dniach od 6 maja 2019 r. do 17 maja 2019 r. w godzinach pracy Urzędu:

pn. w godz. 8.00 – 16.00
wt. - pt. w godz. 7.00 – 15.00.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) i polega na udzieleniu informacji, że wnioskodawca jest ujęty w spisie lub nie figuruje w spisie.

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego, wyborca może wnieść do Wójta reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.