stypendiumFundusz utworzony w 2008 roku przez przyjaciół i rodzinę tragicznie zmarłej prawniczki Iwony Winiarskiej-Feleszko. Fundusz jest zasilany darowiznami od osób indywidualnych oraz wpłatami 1% podatku dochodowego.

Środki z Funduszu przeznaczane są na stypendia dla młodych ludzi z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości. Fundusz oferuje:

  • stypendia na I rok studiów w wysokości 800 zł miesięcznie przez 10 miesięcy roku (od września do czerwca),
  • możliwość uzyskania ze strony przyjaciół Funduszu pomocy w zaaklimatyzowaniu się w Warszawie  i wsparcia naukowego udzielanego przez opiekunów,
  • możliwość ubiegania się o stypendia na II rok.

O stypendia mogą ubiegać się maturzyści zamierzający studiować na warszawskich, państwowych uczelniach wyższych.

Od 2008 roku Kapituła Funduszu przyznała stypendia 51 studentom na łączną kwotę 334 400.

Zasady ubiegania się o stypendia

Uwaga: Osoby, które chcą przekazać darowiznę na Fundusz proszone są o przekazywanie wpłat na konto Fundacji Batorego: 74 1030 1016 0000 0000 6145 0029 z dopiskiem: Fundusz im. Iwony Winiarskiej-Feleszko.