budzet2016Informujemy, że dnia 30 września 2019 r. upływa termin składania wniosków do budżetu na 2020 r. Wniosek należy złożyć wyłącznie na załączonym formularzu.

WNIOSEK - do pobrania

Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Srokowo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2020r oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024