WYKAZ NIERUCHOMOSCIWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym w miejscowości Srokowo.

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej - KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ DO WYKAZU