komunikatWykaz mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w latach 2019-2020 według stanu na dzień 28 listopada 2019 r. - do pobrania