komunikatPROJEKT OPERATU OPISOWO-KARTOGRAFICZNEGO Z MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ SROKOWO ID 280806_2

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy ul. Plac Grunwaldzki 1 w pokoju nr 3, w terminie:

od 12 lutego do 3 marca 2020 r. w godz. od 8:00 – 14:00

będzie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Srokowo Id 280806_2.