Polish police logoKomenda Powiatowa Policji w Kętrzynie informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 30.06.2016 r. w sprawie metor i form wykonywania zadań przez dzielnicowuch i kierowników dzielnicowych /Dz. Urz. KGP. 2016.26/, został opracowany plan działań priorytetowych dla Gminy Srokowo na okres od 01.02.2020 r. do 31.08.2020 r. obejmujący następujące zagrożenia:

a) miejscowość Kosakowo:
1) Nie zachowanie przez właścicieli, posiadaczu psów zwykłych środków ostrożności przy ich trzymaniu.
2) Wałęsające się bezpańskie psy.