WYKAZ NIERUCHOMOSCIWykaz mienia komunalnego z przeznaczeniem do sprzedaży i możliwością zabudowy jednorodzinnej na terenie Srokowa - pobierz