WYKAZ NIERUCHOMOSCIWykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym w Gminie Srokowo RGT.6840.1.2019, RGT.6840.2.2019, RGT.6840.3.2019, RGT.6840.4.2019, RGT.6840.4.1.2019, RGT.6840.5.2019, RGT.6840.6.2019, RGT.6840.7.2019, RGT.6840.7.1.2019, RGT.6840.8.2019, GT.6840.14.2019 - do pobrania