wieniec 660x330Regulamin Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy 2020 Gminy Srokowo

Organizator konkursu:

Gmina Srokowo
Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie

Termin i miejsce konkursu:       

12-15 września 2020 * - podczas Dożynek Gminnych w Srokowie.

 

Cel konkursu:

- promocja Gminy, Sołectw i Stowarzyszeń
- propagowanie i podtrzymywanie umiejętności wyplatania wieńców, związanych z obchodzonym Świętem Plonów
- kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowej dożynek.
- rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową i promowania regionalnego rękodzieła ludowego
- prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieniec dożynkowy.

 

Kryteria konkursu;

Komisja konkursowa oceniając wieńce dożynkowe będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność z tradycją w zakresie kompozycji, formy, materiału i techniki – od 0 do 5 pkt.
- różnorodność i bogactwo użytych do wykonania wieńca dożynkowego materiałów naturalnych tj. kłosy, ziarna zbóż, słoma,  warzywa, owoce, kwiaty, zioła, itp. – od 0 do 5 pkt.
- wygląd zewnętrzny (walory estetyczne, staranność wykonania, technika, nowatorski pomysł, oryginalność, dobór barw itp. – od 0 do 5 pkt
- od 0 do 5 pkt

 

Uczestnictwo:

- każda wieś, stowarzyszenie, indywidualne osoby z gminy Srokowo mogą zgłosić do konkursu swój wieniec.
- każdy z uczestników może zgłosić tylko jeden wieniec do konkursu
- każdy wieniec musi być opatrzony tabliczką, nazwą sołectwa. Delegacje wieńcowe przywożą wieńce na własny koszt.
- wieńce dożynkowe należy odebrać w ciągu 3 dni z Domu Kultury w Srokowie

 

Ogłoszenie wyników i nagrody wieńców gminnych
-
wyniki gminnego konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową, którą powoła Organizator podczas trwania Dożynek Gminnych w dniu 12-15 września 2020*r.

 

Organizator przewidział następujące nagrody
I miejsce nagroda w kwocie 1000,00 zł

II miejsce nagroda pieniężna 600,00 zł
III miejsce nagroda pieniężna 400,00
oraz nagrody za udział w konkursie
- wszystkie grupy wieńcowe otrzymają dyplomy i podziękowania

Organizator ma prawo do zmiany regulaminu

Dodatkowe informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury w Srokowie
tel. 89 753 40 51. – Janusz Januszewski lub Sabina Sapińska

*dokładna data będzie podana w późniejszym terminie