konsultacjeProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Srokowo na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotem konsultacji był projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 05 października 2020 r. do 27 października 2020r.

 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w formie:

-przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na temat projektu przedmiotowej uchwały na formularzu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia;

 

Konsultacje zostały przeprowadzone poprzez:

- zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo bip.gminasrokowo.pl oraz na stronie internetowej Gminy Srokowo http://www.srokowo.warmia.mazury.pl/ ;

- udostępnienie projektu uchwały w siedzibie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9),
w okresie konsultacji w godzinach pracy urzędu;

 

Formularz, o którym mowa w ust. 1 pkt1 można było składać w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9) lub przesłać drogą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 października 2020 roku.

 

W wyznaczonym terminie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo.

 

Protokół sporządziła: Natalia Koper

 

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski