konsultacjeProtokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Projektu uchwały Rady Gminy Srokowo  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022.

Przedmiotem konsultacji był  projekt uchwały Rady Gminy Srokowo w spawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2020-2021.

Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 30 września 2020 r. do 22 października 2020 r.

Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem uchwały Rady Gminy Srokowo w prawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2021-2022 na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Srokowo w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji. 

Opinie mogły być wyrażone poprzez pisemne opinie, uwagi i wnioski na temat  projektu przedmiotowej uchwały  na formularzu stanowiącego załącznik do zarządzenia 63/2020 Wójta Gminy Srokowo z dnia 30 września 2020 r.

Formularz można było składać w sekretariacie Urzędu Gminy Srokowo (pok. nr 9) lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Srokowo z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Srokowo, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Srokowo.

 

Protokół sporządziła: Natalia Koper

 

Wójt Gminy Srokowo
Marek Olszewski