organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych:
1) Edukacja i wychowanie: wspieranie funduszy stypendialnych,
2) Turystyka i wypoczynek:
a. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym zajęcia świetlicowe m.in. warsztaty kulinarne i rękodzieła.
b. Wakacje w siodle
3) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych: Podtrzymywanie kultury i tradycji mniejszości narodowych Gminy Srokowo
4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych- Promocja rękodzieła- Wykonanie maskotki gminnej.