komunikatPowiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie informuje, że w 2021 roku stwierdzono 6 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym w kwietniu 2021 roku 2 ogniska na terenie powiatu mrągowskiego. W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia w/w jednostki chorobowej na terenie powiatu kętrzyńskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kętrzynie przypomina, że w dniu 6 czerwca 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722), które obowiązuje również właścicieli gospodarstw przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby.

Do pobrania:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r.

- ulotka informacyjna opracowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Główny Inspektorat Weterynarii przedstawiająca zasady postępowania w celu ochrony gospodarstw przed wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków