organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalności  na  rzecz  rodziny,  macierzyństwa,  upowszechniania i ochrony praw dziecka.
1.1 Akademia Małego Dziecka
1.2 Warsztaty z elementami szkoły dla rodziców
1.3 Warsztaty wzmacniania więzi rodzinnych dla rodziców z dziećmi.
2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
2.1 Warsztaty integrujące środowisko rodzin i osób starszych
2.2 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób starszych i rodzin.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
3.1 Warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla osób niepełnosprawnych i rodzin.
3.2 Warsztaty integrujące środowisko  rodzin i osób niepełnosprawnych.