organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w latach 2021-2023 roku:
1. Działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
1.1. Profilaktyka zdrowotna dla rodziców z dziećmi
1.2. Promocja zdrowia fizycznego i psychicznego
1.3. Promocja zdrowia poprzez zajęcia sportowe dla mieszkańców
1.4..Warsztaty zdrowego odżywiania idietetyki dla mieszkańców
1.5. Edukacja profilaktyka próchnicy
1.6. Działanie edukacyjno-profilaktyczne-badania przesiewowe dorosłych-choroby krążeniai cukrzycy.