organizacje pozarzadoweWójt Gminy Srokowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych.
Zarządzenie Nr 91/2021 Wójta Gminy Srokowo z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomoc społeczna.
 
- OGŁOSZENIE
- UMOWA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - WZÓR
- SPECYFIKACJA
- IMIENNY WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ BEZPOŚREDNIO REALIZOWAŁY USŁUGI OPIEKUŃCZE - WZÓR
- ZLECENIE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH - WZÓR
- KARTA CZASU PRACY OPIEKUNKI DOMOWEJ CUS W SROKOWIE - WZÓR
- OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - WZÓR
- SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO - WZÓR
- KLAUZULA INFORMACYJNA